Hotline: 0932522778 Chat Zalo Chat Messenger

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN M&E LÀ GÌ?

 Hệ Thống Cơ Điện  M & E 

HỆ THỐNG M&E LÀ GÌ?

M&E là viết tắt của Mechanical & Electrical (hiểu theo tiếng việt tức thị cơ khí & điện-mà người ta thường viết tắt là ngành kỹ sư cơ điện)

 Hệ thống M&E được chia làm bốn hạng mục chính:

1.Hệ thống thông gió và điều hòa không  khí ( Heating Ventilation Air Conditioning, gọi tắt là HVAC)

2. Cấp thoát nước và thứ vệ sinh ( Plumbing & Sanitary,gọi tắt là P&S)

3. Phần Điện ( Electrical)

4. Hệ thống báo cháy và chữa cháy ( Fire alarm & Fire fighting).

Trong 4 hạng mục trên thì phần điện chiếm khoảng 40-60% khối lượng phần M&E ( Tùy từng dự án, thậm chí có thể lên đến 70,80%).

Về phần điện thì ta sở hữu thể chia làm cho những phần sau đây:

Điện nặng bao gồm:

1. Main power supply: là hệ thống cấp nguồn chính, bao gồm những tủ trung thế, đường dây trung thế, máy biến áp 24kV/0.4kV và các tủ đóng cắt chính ( gọi là MSB, main switch board). Có thể sở hữu thêm (Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp: Automatic Voltage Regulator System, gọi tắt là AVR)

2. Hệ thống các tủ điện phân phối: Submain power supply ( bao gồm cấp điện cho động lực, sản xuất, chiếu sáng, ổ cắm…)

3. Hệ thống chiếu sáng sinh hoạt: Lighting

4. Hệ thống ổ cắm: Socket outlet

5. Hệ thống chiếu sáng sự cố: Emergency lighting ( đèn exit, đèn emergency)

6. Hệ thống tiếp địa: Earthing system ( or grounding system)

7. Hệ thống chống sét: Lightning protection system ( bao gồm các cọc tiếp địa và kim thu sét, khác hệ thống tiếp địa)

Điện nhẹ

1. Hệ thống mạng Lan và Internet: Data network system

2. Hệ thống điện thoại: Telephone system

3. Hệ thống an ninh giám sát: Security & Supervisior system.

4. Hệ thống PA ( public address system) ….

Hệ thống cơ điện M&E gồm các mục gì?

Các hệ thống cơ điện M&E trong tòa nhà được chia làm 4 mục chính:

– Hệ thống gió và điều hòa ko khí (Heating Ventilation Air Conditioning; HVAC)

– Hệ thống thoát nước và thiết bị vệ sinh (Plumbing & Sanitary; P&S)

– Hệ thống điện (Electrical)

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy (Fire Alarm & Fire Fighting)

mô hình thi công hệ thống thông gió

Phần Mechanical bao gồm những hệ thống tương tác đến cơ khí như hệ thống gió và điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; cấp thoát nước; cung cấp gas LPG và khí nén.

Phần Electrical bao gồm các hạng mục tác động đến điện như phân phối, phân phối điện, chiếu sáng, điều khiển, điện nhẹ.

Các tiêu chuẩn thiết kế M&E

Các tiêu chuẩn ngoại hình những hệ thống M&E trong tòa nhà bắt buộc đáp ứng đầy đủ các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quy chuẩn khoa học (QCVN) do Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và những bộ ngành công bố

Về hệ thống gió và điều hòa không khí, nhà thầu cơ điện nên bề ngoài theo những tiêu chuẩn:

TCVN 6160:1996 – PCCC – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

TCXD 232:1999 – Hệ thống thông gió, điều hòa, cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

QCVN 26:2010 – BTNMT – Quy chuẩn khoa học quốc gia về tiếng ồn

TCVN 5687:2010 – Thông gió, điều hòa ko khí – Tiêu chuẩn thiết kế

QCVN 09:2013 – Sử dụng hiệu quả năng lượng

Nhà thầu cơ điện M&E cũng nên đáp ứng một số tiêu chuẩn về kiểu dáng hệ thống thoát nước và trang bị vệ sinh:

TCVN 4513:1988 – Cấp thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4519:1988 – Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình

TCVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới bên ngoại trừ và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

Ngoài ra, nhà thầu cơ điện cũng bắt buộc quan tâm các hệ thống M&E trong tòa nhà về báo cháy và chữa

TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

TCVN 5738:2001 – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7336:2003 – PCCC – hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu mẫu mã và lắp đặt

TCVN 3890:2009 – Phương tiện thể phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

Song song với đó, nhà thầu phải lưu ý sát sao trong vấn đề về hệ thống điện trong tòa nhà

TCXD 4756:1989 – Quy chuẩn nối đất và nối không của thứ điện

TCVN 11:2006 – Quy phạm trang bị điện

TCXDVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang thứ điện trong công trình xây dựng – An toàn điện

QCVN 07:2016 – Quy chuẩn quốc giá về cơ sở hạ tầng (5 – Công trình cấp điện; 7- Công trình chiếu sáng)

TCVN 9206:2012 – Đặt vật dụng điện trong nhà ở và công trình công cùng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9207:2012 – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế