Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

Thiết kế, thi công trạm đường dây

Thiết kế, thi công trạm đường dây

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT là một trong những nhà thầu thi công hệ thống đường dây và trạm biến áp khách hàng đến 35kV tại Việt Nam. Quý khách hàng cần tìm đối tác trong việc thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống đường dây và trạm biến áp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về HOÀNG PHÁT.
HOÀNG PHÁT chuyên thiết kế, thi công lắp đặt các trạm biến áp sau:
+ Trạm biến áp hạ thế hợp bộ

+ Trạm biến áp hạ thế trong nhà

+ Trạm biến áp hạ thế trụ thép đơn thân

+ Trạm biếp áp hạ thế treo

+ Trạm biến áp hạ thế kiểu trụ ghép

+  Trạm biến áp hạ thế giàn

+ Trạm biến áp hạ thế đặt nền

Trạm biến áp hạ thế hợp bộ

 

 Trạm biến áp hạ thế trong nhà (kiểu trạm xây)

 

Trạm biến áp hạ thế trụ thép đơn thân

 

 Trạm biến áp hạ thế treo

 

Trạm biến áp hạ thế trụ ghép

Trạm biến áp hạ thế giàn

Trạm biến áp hạ thế đặt nền

Xem thêm:

Thiết kế thi công hệ thống cơ điện công trình
Thiết kế thi công hệ thống mep từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu