Hotline: 0932522778 Chat Zalo Chat Messenger

Quy Định Số Người Trong Đội PCCC

Quy định số lượng người trong đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

  • Quy định thành lập đội PCCC cơ sở?
  • Đội phòng cháy chữa cháy trong cơ sở gồm có bao nhiều người?
  • Quy định số lượng người trong đội PCCC cơ sở là bao nhiêu?

Quy định thành lập đội PCCC cơ sở

Tất cả danh mục công ty, cơ sở thực hiện kinh doanh thì phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở!

Công ty cần căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế và căn cứ vào quy định trên để thành lập đội PCCC cơ sở cho phù hợp.