Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

Đội PCCC Cơ Sở Và Đội PCCC

Sự khác nhau giữa đội PCCC cơ sở và đội PCCC chuyên ngành

Đội PCCC cơ sở là gì? Đội PCCC chuyên ngành là gì?

2 lực lượng này có gì khác nhau! trong bài viết hôm nay, PCCC Song Thái Tùng sẽ giải thích chi tiết về câu hỏi này.

Đội PCCC cơ sở là gì?

Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại nơi làm việc.

Giải thích: Đội PCCC cơ sở là một đội hình bao gồm một số người nhất định trong tổ chức, doanh nghiệp,…có trách nhiệm bảo vệ, đảm bảo an toàn PCCC và chữa cháy khi có cháy xảy ra.

Đội PCCC chuyên ngành là gì?

Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành là đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức để đáp ứng yêu cầu hoạt động đặc thù của cơ sở do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thành lập, quản lý.