Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

Công tác cứu nạn cứu hộ PCCC

  • Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
  • Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;
  • Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Công văn số 97/UBTVQH14-QPAN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
  • Về việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;