Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

Lực Lượng PCCC Dân Phòng

Lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng là gì?

Trong lực lượng phòng cháy thì bao gồm 4 lực lượng:

  • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy dân phòng
  • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở
  • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
  • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp