Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

Phân loại mạng điện

Thiết kế, thi công trạm đường dây

CÔNG TY NHHH KỸ THUẬT _CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT

 nhà thầu thi công mạng điện

Mạng điện bao gồm các trạm biến áp và các đường dây tải điện. Các trạm biến áp có nhiệm vụ nối các đường dây với cấp điện áp khác nhau trong hệ thống và trực tiếp cung cấp điện năng cho các hộ tiêu thụ.

Theo tiêu chuẩn điện áp cao thấp và khoảng cách dẫn điện của mạng điện có thể chia làm hai loại:

– Mạng điện khu vực:  Cung cấp và phân phối điện cho một khu vực rộng lớn. Điện áp của mạng điện khu vực thông thường là 110kV hay 220 kV.

– Mạng điện địa phương: Như các mạng điện công nghiệp, thành phố, nông thôn cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ trong phạm vi hẹp. Điện áp của mạng điện địa phương thông thường là 6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV.

Theo hình dáng mạng điện có thể phân hai loại:

– Mạng điện hở: Là mạng điện mà trong đó các hộ tiêu thụ được cung cấp điện chỉ từ một phía. (hình 1-3). Mạng điện này có vận hành đơn giản, dễ tính toán nhưng mức bảo đảm liên tục cung cấp điện thấp.

– Mạng điện kín: Là mạng điện trong đó các hộ tiêu thụ có thể nhận điện năng ít nhất từ hai phía (hình 1- 4). Mạng điện này tính toán khó khăn, vận hành phức tạp nhưng mức bảo đảm liên tục cung cấp điện cao.

Theo công dụng, mạng điện chia ra làm hai loại

– Mạng điện truyền tải: Là mạng điện truyền tải điện năng đến các trạm phân phối và cung cấp cho các mạng phân phối.

– Mạng điện phân phối: Là mạng điện phân phối trực tiếp cho các hộ tiêu thụ: Động cơ điện, máy biến áp …

Khi thiết kế thường ta gộp tất cả các mạng phân phối lại rồi tính mạng truyền tải, sau đó rồi mới tính từng mạng phân phối riêng.

Theo chế độ trung tính của mạng điện chia ra làm hai loại:

– Mạng điện ba pha trung tính cách điện đối với đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang còn gọi là mạng điện có dòng chạm đất nhỏ.

– Mạng điện ba pha trung tính nối đất trực tiếp. Các mạng có điện áp 22kV và từ 110kV trở lên đều có trung tính trực tiếp nối đất.

Theo cấp điện áp, Mạng điện được chia làm 3 loại:

– Mạng điện hạ áp  là mạng có điện áp nhỏ hơn 1 kV.

– Mạng điện cao áp là mạng có điện áp từ 1kV đến 220 kV.

– Mạng điện siêu cao áp là mạng có điện áp trên 220 kV.

Ngoài ra người ta còn phân mạng điện thành các mạng điện đường dây trên không; mạng cáp; mạng điện xoay chiều; mạng điện một chiều …

Xem thêm:

Hệ thống thông gió
Hệ thống điện