Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

Paradise resort Quy Nhơn

thi công Paradise resort

Paradise resort Quy Nhơn

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên Dự án: Thi công hoàn thiện biệt thự mẫu.
  • Tổng thầu: Công ty cổ phần Thành Quân.
  • Địa điểm xây dựng: Điểm du lịch số 8 – Tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn Sông Cầu thuộc khu vực 1, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Hạng mục thi công: Hệ thống cơ điện lạnh, điện nhẹ, nước, PCCC.

thi công Paradise resort

thi công Paradise resort
thi công Paradise resort
thi công Paradise resort

thi công Paradise resort

thi công Paradise resort

thi công Paradise resort

thi công Paradise resort

  từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu