Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

Hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước

CÔNG TY NHHH KỸ THUẬT _CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT

Hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước là hệ thống loại bỏ nước thải sinh hoạt của con người, nước thải khác nhau từ sản xuất và nước dư thừa. Nó bao gồm hệ thống đường ống thu gom, nhà máy xử lý nước thải và công trình xử lý cuối.

  • Đường ống thu gom nước hồm hệ thống thu gom và mạng lưới đường ống dẫn nước thải.
  • Nhà máy xử lý nước thải bao gồm bể lắng, bể sục khí, bộ lọc sinh học và các công trình khác như các trạm bơm, phòng thí nghiệm, phòng khử nước bùn, nhà máy sửa chữa… Mục tiêu chung của xử lý nước thải là loại bỏ chất rắn trong nước. Đôi khi phải khử trùng và xử lý thêm.
  • Công trình xử lý cuối cùng sẽ kiểm tra lại nước thải đã qua xử lý lần cuối và xả ra ngoài.

Indoor drainage system là thu gom nước của người dân sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất công nghiệp riêng biệt, trực tiếp hoặc sau khi xử lý một phần và thải ra đường ống thoát nước thải bên ngoài kịp thời. Phân loại:

  • Hệ thống thoát nước sinh hoạt là thoát nước thải sinh hoạt, thoát nước thải từ các công trình nhà ở, công trình công cộng và sinh hoạt của nhà máy. Sau khi xử lý, nước thải sinh hoạt có thể được sử dụng làm nước tái sử dụng để rửa nhà vệ sinh, rải mảng xanh và lối đi, tưới tiêu…

  • sewerage system :công nghiệp là loại bỏ lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Để thuận lợi cho việc tái sử dụng nó có thể được chia thành nước thải sản xuất không ô nhiễm và nước thải sản xuất theo mức độ ô nhiễm . Nước thải sản xuất bị ô nhiễm nặng cần được xử lý và xả thải sau khi đạt tiêu chuẩn xả thải. Nước thải sản xuất ít bị ô nhiễm được tái sử dụng để làm mát máy móc thiết bị, nước rửa xe ô tô…

  • rainwater drainage system:trên mái loại bỏ nước mưa và nước tuyết rơi trên mái của các nhà máy công nghiệp, các tòa nhà có mái che lớn và các tòa nhà cao tầng.

Các thiết bị cần thiết của hệ thống thoát nước trong nhà

  • Thiết bị vệ sinh: Là một vật chứa hoặc thiết bị cung cấp nước và tiếp nhận, xả nước thải hoặc chất bẩn. Các thiết bị vệ sinh là điểm khởi đầu của hệ thống thoát nước bên trong tòa nhà, được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu vệ sinh khác nhau trong sinh hoạt và quá trình sản xuất, thu gom và loại bỏ nước thải.
  • Hệ thống đường ống thoát nước: bao gồm ống thoát thiết bị , ống nhánh ngang thoát nước, ống đứng thoát nước và ống xả.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT:nhà thầu thi công cấp thoát nước uy tín tại Bình Định.

Xem thêm:

Nhà thầu thi công hệ thống cấp thoát nước
Nhà thầu thi công hệ thống Cơ điện