Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

DỰ ÁN : Phân Hiệu Trường Đại Học FPT Tại Tỉnh Bình Định

FPT ĐẠI DIỆN

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

-Tên dự án               :Phân Hiệu Trường Đại Học FPT Tại Tỉnh Bình Định.

-Tên chủ đầu tư       :Ban Quản lý dự án Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng.

-Địa điểm xây dựng:Lô đất B1-57 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Đống Đa và phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Hạng mục thi công:Hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy và Chống sét.

HOANG PHAT PCCC6

HOANG PHAT PCCC6

HOANG PHAT PCCC6

HOANG PHAT PCCC6

HOANG PHAT PCCC3

HOANG PHAT PCCC4

bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà

HOANG PHAT PCCC10

HOANG PHAT PCCC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu