Hotline: 0937 654 577 Chat Zalo Chat Messenger

DỰ ÁN :BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

HOANG PHAT -PCCC-ĐIỆN NHẸ -HÚT KHÓI HÀNH LANG

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

-Tên dự án               : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Hạng mục               : Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

-Tên chủ đầu tư       : BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH.

-Địa điểm xây dựng: 106 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, T. Bình Định

-Hạng mục thi công:Hệ thống PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY,  ĐIỆN NHẸ, HÚT KHÓI HÀNH LANG.

 

HOANG PHAT -PCCC-ĐIỆN NHẸ -HÚT KHÓI HÀNH LANG

HOANG PHAT -PCCC-ĐIỆN NHẸ-HÚT KHÓI HÀNH LANG (3)

HOANG PHAT 4

HOANG PHAT 1

HOANG PHAT -PCCC-ĐIỆN NHẸ-HÚT KHÓI HÀNH LANG (4)

HOANG PHAT -PCCC-ĐIỆN NHẸ-HÚT KHÓI HÀNH LANG

HOANG PHAT 3

HOANG PHAT 5

HOANG PHAT 6

HOANG PHAT 7

HOANG PHAT 9

 

 

 

  từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu từ_khóa_mục_tiêu